"Therapie op mijn unieke wijze"


Waarom zou je met mij gaan samenwerken aan jouw gezondheid en niet met iemand anders?


Laat je gevoel spreken. Ik werk graag preventief maar ook met klachten ben je natuurlijk van harte welkom! Ik ben heel goed in het zoeken naar waar de oorzaak zit waar de klachten vandaan komen, ik behandel de klachten niet maar herstel de oorzaak.


Ik werk op het hele systeem. (Evidence based functional medicine, ook wel moderne geneeskunde genoemd)


Ik ga veel verder dan 'alleen' Orthomoleculaire therapie. Met een Deep Dive via de filmgeneeskunde van de foto (huidige situatie) helemaal terug naar de oorzaak van de oorzaak en verbind alles met elkaar om uiteindelijk tot een pracht van een persoonlijk behandelplan te komen. De oorzaak van de oorzaak weghalen.


(online -telemedicine- of in mijn praktijk)


Gezondheid is all about energy. 


Iedereen is uniek, zo ook jij, zo ook ik.


Jij bent niet voor niets hier op mijn site, en op mijn pad, terecht gekomen tenslotte.


Ik werk bewust niet met kant en klare trajecten omdat jij tenslotte ook niet kant en klaar bent!

Jij bent uniek, ik werk in liefde, passie en in verbinding in volle overgave en kom tot unieke oplossingen die je niet elders zomaar zult vinden.

Ik hoop dat je het hier in ieder geval al heel leuk vind en dat je enthousiast wordt van hetgeen je leest aan info etc. 

Lees meer over mij onder het kopje: "over mij".


Bij mij zijn consulten vaak onderdeel van een op maat samengesteld traject die onderweg steeds wordt aangepast waarin we uitkomen op jouw gewenste situatie! En je wordt niet alleen begeleid naar jouw oplossing voor jouw uitdaging, je leert onderweg ook nog heel veel. Vaak worden de consulten gecombineerd met gratis waterstofgas therapie en gratis metabole testen, gewoon als extra!


Mijn doel is jou zelfredzaam te maken en alles te laten begrijpen waar we mee aan de slag gaan.


Een leerschool over: hoe jij jezelf optimaal gezond kunt krijgen en houden en topfit door het leven kan (blijven) gaan en succesvol kan verouderen. Dus ook waardevol als kennisbron.


Ik hoop ook dat hetgeen hier op mijn website staat een beetje duidelijk is voor jou en als je vragen hebt dat je mij even een whatsappje stuurt (24/7) of mailt.


Benieuwd wat jouw lichaam nodig heeft om het zelfherstellend vermogen optimaal te benutten?


Zit je met vraagstellingen? 

Weet je niet waar te beginnen?


Laten we daar samen aan werken!


De bedoeling is dat jij je thuisvoelt bij mij en dat we gaan samenwerken aan jouw beste versie. Niet alleen maar met gezond eten en leven, maar op verschillende gebieden gaan we aan de slag.


We beginnen bij het begin, geen symtoombestrijding. En het mooie is.....het is meteen een leerschool. De kennis die je krijgt is onbetaalbaar voor jou en de mensen om je heen.Orthomoleculaire geneeskunde en PNI(ook wel nutritionele of functionele of moderne of complete geneeskunde genoemd) is een nieuwe vorm van geneeskunde die, in tegenstelling tot de de reguliere geneeskunde, alleen middelen gebruikt die bekend zijn voor het lichaam.

Interventies op het gebied van leefstijl staan centraal bij de orthomoleculaire geneeskunde. Hierbij is voeding het belangrijkste aandachtspunt.


Bij een te lang tekort van één of meer essentiële voedingsstoffen, kan suppletie een uitkomst zijn. 


Gezonde voeding(stoffen) is zeker niet het enige middel wat wordt ingezet bij de orthomoleculaire geneeskunde. Advies over gedrag, beweging en ontspanning spelen ook een belangrijke rol en komen daarom ook uitgebreid aan bod.


Orthomoleculaire geneeskunde valt (nu nog) onder de alternatieve geneeswijzen.

In bijna alle gevallen kan een reguliere behandeling worden aangevuld met een orthomoleculaire behandeling. Daarom valt de orthomoleculaire geneeskunde ook onder de categorie complementaire geneeskunde.


PNI is wetenschappelijk.


Het inzicht, dat voeding een geneeskrachtige werking heeft, was al bij Hippocrates (460-370 v. Chr.) bekend, vanwege zijn uitspraak:


“Laat voeding uw medicijn zijn en medicijn uw voeding”.


Wat doet de orthomoleculaire geneeskunde?

In de orthomoleculaire geneeskunde kijkt men op cel- en molecuulniveau welke voedingsstoffen een positieve- en negatieve invloed hebben. 


Verschillen met de reguliere geneeskunde:


De reguliere geneeskunde en orthomoleculaire geneeskunde worden duidelijk beoefend vanuit twee verschillende zienswijzen.


De reguliere geneeskunde, zoals beoefend door huisartsen en specialisten, is gebaseerd op een aanvalsstrategie (symptoom behandelen). Deze aanval wordt ingezet met vaak chemische strijdmiddelen (medicijnen), stralen met een hoge energie (bestraling) en het geheel of gedeeltelijk wegsnijden van zieke delen (operatie).

Deze methode is erg doeltreffend bij acute zorg, maar kent vele beperkingen bij chronische zorg.


Het vreemde is dat medicijnen ook vaak geneesmiddelen worden genoemd. Helaas is dat erg misleidend, want er wordt helemaal niets genezen. In de meeste gevallen wordt een bepaald werkingsmechanisme in het lichaam onderdrukt. Hierdoor lijken medicijnen vaak te werken, maar is het probleem niet bij de wortel aangepakt.

De orthomoleculaire geneeskunde is gebaseerd op een ondersteuningsstrategie (oorzaak behandelen). Dit wordt gedaan door gestoorde werkingsmechanismen de juiste ondersteuning te geven. Op deze manier worden de voorwaarden gecreëerd, waardoor het lichaam zichzelf kan genezen.


De reguliere geneeskunde gaat er vanuit dat elk medicijn voor iedereen moet werken, terwijl de orthomoleculaire geneeskunde juist veel meer kijkt naar welke combinatie van interventies het meeste baat heeft bij de persoon in kwestie.


Is orthomoleculaire geneeskunde wel wetenschappelijk onderbouwd?


Aan de basis van de orthomoleculaire geneeskunde ligt wetenschappelijk onderzoek. Er is inmiddels zo veel onderzoek naar het effect van voedingsstoffen op het lichaam, dat orthomoleculaire therapie nauwelijks nog ‘alternatief’ te noemen is. Het heeft dus niets met zweverigheid of kwakzalverij te maken.


Wat is PNI therapie?


PNI staat voor Psycho-Neuro-Immunologie. Deze harde wetenschap bestudeert de samenhang tussen de psyche (gedachtes en emoties), het zenuwstelsel (neurotransmitters) en het immuunsysteem (cytokinen, lichaamsbarrières, hormonen, etc.). PNI kan worden beschouwd als de optimale brug tussen de natuurgeneeskunde en de conventionele geneeskunde.

In plaats van PNI had deze wetenschap ook Psycho-Neuro-Endocrino-Socio-Musculo-Metabolo-Evolutiono-Immunologie kunnen heten, aangezien de PNI kijkt naar alle componenten van het lichaam en hoe deze elkaar beïnvloeden. Om de naam van deze wetenschap niet te lang en ingewikkeld te maken, wordt het simpelweg PNI genoemd.

Om de PNI toepasbaar te maken voor artsen en therapeuten, is op een gegeven moment deze wetenschap praktisch gemaakt, zodat het ook kan worden toegepast in de praktijk. Vandaar het gebruik van het woord ‘klinisch’ voor de PNI waar ik mijn opleiding volg.


De klinische PNI is in staat om alle gezondheidsprofessionals de kennis te laten ontwikkelen om mensen integraal te kunnen begeleiden op zowel preventief als curatief gebied. Het wordt daarom ook wel een metadiscipline genoemd.

Samengevat is kPNI de praktische toepassing van alle wetenschap die zich bezig houdt met de wisselwerking tussen alle systemen in het lichaam, zoals o.a. de psyche, het zenuwstelsel, het hormonale stelsel en het immuunsysteem. Deze kennis is gebundeld en met elkaar verbonden. Daarom kan via de kPNI de oorzaken van klachten vaak goed worden verklaard door middel van 'connecting the dots'.


Complete geneeskunde.


Om erachter te komen waar de oorzaak van de klachten ligt, is het belangrijk om alles in één geheel te bekijken, holistisch, oftewel compleet genoemd. Ooit keken geneeskundigen op die manier naar klachten, maar na verloop van tijd zijn er in de geneeskunde specialisaties ontstaan, zoals de psycholoog, neuroloog, endocrinoloog, immunoloog, cardioloog etc.. Hierdoor zijn geneeskundigen expert op één gebied geworden, maar zijn zij niet meer in staat om het geheel te zien en de verbinding te leggen tussen verschillende systemen.


De PNI laat duidelijk zien dat alle systemen en werkingsmechanisen in het lijf met elkaar zijn verbonden. Zo hebben gedachten en emoties een effect op het lichaam en hebben hormonen en neurotransmitters een effect op de psyche. Oftewel, lichaam en geest kunnen niet van elkaar worden gescheiden, ook al is dat nog altijd wel de gedachtegang in de reguliere geneeskunde.


HET SYMTPOOM IS NOOIT HET ECHTE PROBLEEM.


Evolutie als basis.


De huidige mens is het product van miljoenen jaren evolutie. De PNI ziet de evolutionaire biologie als basis voor de ontwikkeling van diagnostische middelen en behandelingen. Geneeskunde is gebaseerd op biologie en dat is vervolgens weer gebaseerd op de evolutie.

Zonder kennis van de evolutie, is het onmogelijk om de oorzaak van ziekten effectief aan te pakken.


Energie is de drijfveer achter evolutie. Een tekort aan energie door een verstoorde energieverdeling binnen het lichaam speelt een belangrijke rol bij het ontstaan en in stand houden van chronische klachten. Een tekort aan energie in een bepaald lichaamsdeel leidt namelijk tot een verminderde functie en klachten. Het herstellen van de energieverdeling in het lichaam speelt daarom een hoofdrol binnen de kPNI. Oftewel, 'It's all about energy'.


Voeding


Voeding heeft een zeer belangrijke invloed op alle systemen in het lichaam. Daarom maakt de kPNI ook gebruik van de kennis uit de orthomoleculaire geneeskunde.


Intermittent living


Een ander belangrijk onderdeel van de PNI is intermittent living.  Dit concept prikkelt ons overlevingsinstinct. Iets wat we tegenwoordig nog nauwelijks doen vanwege ons comfortabele leven. Intermittent living gaat ervan uit dat niet alleen chronische stress een belangrijke oorzaak is van chronische klachten, maar ook het gemis van acute stress. ‘What doesn’t kill you makes you stronger‘ is een spreekwoord wat hierbij opgaat.


Deep learning (inzicht)


Bij een consult komt ook deep learning langs. Met behulp van tekeningen tot in detail, wordy getracht uit te leggen hoe bepaalde lichaamsfuncties werken, waardoor zij verstoord zijn geraakt en hoe deze weer te herstellen zijn. Dit is een belangrijk aspect van het consult, want als je snapt ‘hoe’ en ‘waarom’ functies verstoord raken en ‘hoe’ je ze weer kunt herstellen, kun je er iets aan doen en weet je waarom je iets doet. Ook zorgt het ervoor dat je gemakkelijker je gedrag kunt veranderen.


De echte oorzaak


In het consult staat het opsporen van verstoorde systemen, werkingsmechanismen en organen centraal. Verstoorde werkingsmechanismen zijn namelijk de echte oorzaak van klachten. Als je deze verstoorde mechanismen hebt gevonden en die zo goed mogelijk oplost, hoef je daarna niet meer jarenlang een behandeling te blijven volgen. 


Het probleem is dan namelijk (deels) opgelost en de klachten zullen daardoor verminderen of zelfs verdwijnen. Een behandeling is gericht op het oplossen van verstoorde werkingsmechanismen, door middel van voeding, leefstijl, supplementen, deep learning (inzicht) en reframing.


Vragen? contact mij met deze klik

shutterstock_1967767840
shutterstock_1410898667
shutterstock_1843038184

Aangesloten bij

Ik ben aangesloten als MBOG expert, natuurgeneeskundige, orthomoleculair en klinische Psycho-Neuro-Immunologie, voedingsgeneeskundige, leefstijlgeneeskundige en integrale geneeskundige, HBO+ therapeut, bij de Maatschappij der bevordering ortomoleculaire geneeskunde (MBOG) en
de Beroeps Vereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN).
Ben in het bezit van AGB-, kwaliteits- en prestatiecodes, deze staan op je factuur vermeld.

Mijn consulten vallen onder orthomoleculaire geneeskunde (natuurgeneeskunde/alternatieve geneeswijzen)
EN zijn VERGOEDBAAR via de MBOG & BGN.

Prestatiecodes vind je bij contact op deze pagina.

Consulten voor Gezond Afvallen kunnen ook onder gewichtsconsulenten vallen (GEEN dietist!) dat betekent dat elk consult mbt Gezond Afvallen meestal wordt vergoed als je bij je zorgverzekeraar aanvullend bent verzekerd.
Voor de BGN beroepsvereniging heb je een jaarbedrag.


Mijn consulten gaan NIET ten koste van het eigen risico


Ik maak gebruik van vele wetenschappelijke disciplines zoals biochemie, natuurgeneeskunde, fytotherapie, mycotherapie, psychologie en Westerse en Oosterse geneeskunde en pas op verzoek DNA onderzoek, PNI therapie en bloed-en ontlastings-haar-en urine onderzoeken toe. Maak gebruik van coachingstechnieken en op maat adviezen voor herstel, leefstijl en voeding en bevordering van het zelfgenezend vermogen van uw lichaam.

Ik ben kwaliteitsregistertherapeut.